ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Την διακονίαν σου πληροφόρησον.........(Τιμ.β,4)
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα του Ναού μας και σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση

3 Ιουλίου 2024

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ὑπ' ἀριθμ. 46 

Τούς Πανοσιολογιωτάτους καί 

Αἰδεσιμολογιωτάτους Προέδρους 

τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων 

τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἐνταῦθα 


Διά τοῦ παρόντος διαβιβάζομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 

41212/20-6-2024 ἔγγραφον τῆς ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», μέ θέμα: «Πρόγραμμα "Η Ἐκκλησία στο Σπίτι" 2024-25», περί τῆς παροχῆς ἐπισιτιστικῆς βοηθείας εἰς εὐαλώτους οἰκονομικά οἰκογενείας μέσῳ τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, παρακαλοῦντες διά τήν ὡς οἷόν τε τάχιον ὑποβολήν 

τῶν αἰτουμένων στοιχείων εἰς τήν ὡς ἄνω ΑΜΚΕ

Ὡσαύτως, καθ ̓ ἣν περίπτωσιν δέν ἐπιθυμεῖτε να συμμετάσχητε εἰς τό 

ἀνωτέρω Πρόγραμμα, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνημερώσητε τούς ὑπευθύνους τῆς 

ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» περί τούτου

Ἐντολῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου 

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη στήριξης ευπαθών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας, συνεχίζει και φέτος την υλοποίηση του προγράμματος «Η Εκκλησία στο Σπίτι»

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βασικών ειδών διατροφής κάθε μήνα σε ευάλωτα νοικοκυριά, με προτεραιότητα στις οικογένειες με μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους, μέσω των ενοριακών κέντρων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Διά της παρούσης επιστολής, σας διαβιβάζουμε σχετικές οδηγίες για την συγκέντρωση των νέων αιτήσεων (συνημμένο 1), την ανακοίνωση του προγράμματος και την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα (συνημμένο 2), την αίτηση βοήθειας (συνημμένο 3). 

Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη συμβολή σας στο έργο αυτό. 


ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" θα λειτουργήσει την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025, Α ́ και Γ ́ Χειμερινό εξάμηνο, με την ειδικότητα 

«Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου» σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. Γ6α/Γ.Π 

18290/25-4-24 (ÞEK 2591/ B'/1-5-2024)

Δυνατότητα εγγραφής στο Α' Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 

Απόφοιτοι ΕΠΑΛ και κάτοχοι ισότιμων τίτλων ( ΤΕΕ Β' κύκλου, ΤΕΛ) Δυνατότητα κατάταξης στο Γ ́ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, νοσηλευτικής ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Κάτοχοι ΒΕΚ των Δ.ΙΕΚ και του μεταλυκειακού έτους -Τάξη μαθητείας

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 19-08-2024 έως και 13-09-2024

σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. Γ6α/Γ.Π 18290/25-4-24 (ΦΕΚ 2591/ Β ́/1-5-2024)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Σχετική αίτηση που δίνεται και συμπληρώνεται στη Σ.Α.Ε.Κ. 

2. Τίτλος Σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) 4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατήριου ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς καθώς και της άδειας παραμονής 

7. Η φοίτηση είναι πρωινές ώρες, και παρέχεται δωρεάν. 

8. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση 

9. Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης

10. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ., Σουλίου 62 -Αγία Παρασκευή και ώρες 9.00 π.μ. έως 13.00μ.μ., καθημερινά από 19/8/24 έως και 13/9/24